Archyvas: 2013 gruodžio

‘13 gruodžio 10 d.

UAB „Dolena“ sėkmingai įgyvendino dar vieną ES finansuojamą projektą

UAB „Dolena“ baigė įgyvendinti dar vieną Europos Sąjungos finansuojamą projektą „UAB „Dolena“ pardavimų užsienio rinkose aktyvinimas“. Tai antrasis projektas, vykdytas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“ ir finansuotas Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – didinti UAB „Dolena“ pardavimus užsienio rinkose. Projekto metu buvo dalyvauta keturiose užsienio parodose, atliktas gaminių sertifikavimas.

Projekto pradžia: 2011 m. lapkričio 14 d.
Projekto pabaiga: 2013 m. lapkričio 13 d.
Projekto suma: 207.886,00 Lt.

Įgyvendintas projektas suteiks galimybę toliau didinti įmonės apyvartą, auginti eksporto apimtis, taip pat gerinti įmonės įvaizdį tarptautinėse rinkose ir stiprinti UAB „Dolena“ konkurencinį pranašumą.

... ->

Paskelbta kategorijoje: Naujienos