UAB „Dolena“ pradeda įgyvendinti saulės jėgainės įrengimo projektą

  • Aktualijos
  • UAB „Dolena“ pradeda įgyvendinti saulės jėgainės įrengimo projektą

UAB „Dolena“ pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą „UAB „Dolena“ saulės jėgainės įrengimas“. Įmonės projektas bus vykdomas pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ ir finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.


Bendra projekto vertė – 104.060,00Eur.
Paramos suma – 72.821,00 Eur.
Projekto tikslas – skatinti atsinaujinančių energijos išteklių gamybą UAB „Dolena“.
Augantis suvartojamos energijos kiekis dėl plečiamos įmonės veiklos, gamybinio parko, skatina įmonę susimąstyti apie energijos taupymą, jos efektyvesnį panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. Tuo tikslu UAB „Dolena“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti fotovoltinę saulės jėgainę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams.
Įrangos įdiegimas leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą, mažinti produkcijos savikainą, didinti įmonės konkurencingumą rinkoje.

Paskelbta kategorijoje: Naujienos